ULTRAZVUK SRCA SA DOPLEROM

Ehokardiografija daje morfološke podatke i funkcionalnu procenu rada srca. 

Omogućuje: procenu globalne sistolne funkcije srca, merenje veličine srčanih šupljina i debljine zidova srca, procenu dijastolne srčane funkcije, dijagnostiku i procenu težine valvularnih mana, otkrivanje srčanih tumora, otkrivanje bolesti perikarda (izlivi…).