Merenje gustine i čvrstine kostiju ultrazvukom 
Pouzdano, bezbolno i bez zračenja.Osteoporoza je smanjenje mase normalno mineralizovane kosti, progresivna i ivisoko rizična bolest.Uzroci nastanka su : 

– starenje

– endokrini poremecaj (tireotoksikoza, nedostatak estrogena-postklimaktericki sindrom, Cushing-ov sindrom)

– duža imobilizacija

– poremećaj metabolizma sa nedostatkom vitamina D-malapsorpcija (steatorea, opstruktivna žutica)

– neoplazme krvi (leukoze, limfomi)

– hronicne bolesti (reumatoidni arthritis )

– jatrogeni uzroci (upotreba heparina, metotreksata)…

Simptomi su:

– bol u ledjima koji se pojačava u uspravnom položaju

– progresivno smanjenje visine

– spontane fracture.